Habitacions

Ubicació

Filosofia

Concepte

Història

Galeria

Contacte

Events

Promocions

Casetes de pescadors

Inici / Història

S.XV

Palau gòtic

Ca’n Cirera és un casal mallorquí que encara conserva l’estructura gòtica, de les poques que queden a Palma, amb tipologia bàsica: semisoterrani, planta estudi, planta noble i porxo Està ubicada a un lloc privilegiat de la ciutat antiga, enfront de les escales de la “costa de n’Adarró”, que condueixen a la Plaça de la Reina; es creu que antigament aquestes escales eren unes de les portes d’accés de la ciutat romana i, per tant, el traçat del decumanus estava situat davall Ca’n Cirera.

Inici / Història

S.XV

Palau gòtic

Ca’n Cirera és un casal mallorquí que encara conserva l’estructura gòtica, de les poques que queden a Palma, amb tipologia bàsica: semisoterrani, planta estudi, planta noble i porxo Està ubicada a un lloc privilegiat de la ciutat antiga, enfront de les escales de la “costa de n’Adarró”, que condueixen a la Plaça de la Reina; es creu que antigament aquestes escales eren unes de les portes d’accés de la ciutat romana i, per tant, el traçat del decumanus estava situat davall Ca’n Cirera.

La casa gòtica fou construïda al S. XV per la important família Malferit, família d’advocats, molt reconeguda a la cort catalana de l’època. A posteriori, fou adquirida per la família Vivot, concretament, per un descendent d’aquesta distingida família mallorquina, eclesiàstic de la Seu, que la va cedí a l’ Ardiacat, institució encarregada de la fiscalitat eclesiàstica. Fou a la desamortització d’en Mendizábal quan la família Roig de Lluis, entroncats amb els propietaris actuals, adquiriren el casal. Els Roig de Lluis eren una família amb forts vincles militars, tenien cavalleria pròpia i foren Governadors militars de Mallorca i Puerto Rico.

“L’actual reforma ha servit per salvar l’edifici de la runa”

Anys més tard, els Roig de Lluis es van entroncar amb la família Mas de pla del Rei, veïnats de la plaça de la Seu i valldemossins; els descendents dels quals es van unir amb els Cirera, família d’origen català i actuals propietaris.

La senzillesa compositiva, la correcció i el tractament dels acabats que li imprimeixen una aparença medieval fan d’aquest casal un conjunt molt homogeni i valuós.

“La senzillesa compositiva, la correcció i el tractament dels acabats que li imprimeixen una aparença medieval”

La façana dividida, feta de tàpia per un costat i de pedres de marès per l’altre, és austera i té la particularitat que, la meitat esquerra ha sofert modificacions. Per una banda es van obrir dues finestres renaixentistes a la part esquerra amb l’escut d’armes de la família Vivot sostingut per dues sirenes i a l’altre hi apareixen dos caps amb birret, ja que la família és dedicava a l’advocacia. Les dues finestres renaixentistes es creu foren esculpides pel escultor aragonès Juan de Salas. Al costat dret de la façana també es poden observar restes d’una finestra coronella.

La senzillesa compositiva, la correcció i el tractament dels acabats que li imprimeixen una aparença medieval fan d’aquest casal un conjunt molt homogeni i valuós.

“La senzillesa compositiva, la correcció i el tractament dels acabats que li imprimeixen una aparença medieval”

La façana dividida, feta de tàpia per un costat i de pedres de marès per l’altre, és austera i té la particularitat que, la meitat esquerra ha sofert modificacions. Per una banda es van obrir dues finestres renaixentistes a la part esquerra amb l’escut d’armes de la família Vivot sostingut per dues sirenes i a l’altre hi apareixen dos caps amb birret, ja que la família és dedicava a l’advocacia. Les dues finestres renaixentistes es creu foren esculpides pel escultor aragonès Juan de Salas. Al costat dret de la façana també es poden observar restes d’una finestra coronella.

“Ca’n Cirera és l’edifici civil gòtic millor conservat de Palma”

Res més entrar en l’edifici trobem un gran arc original de la casa gòtica, zona que es feia servir de magatzem; aquest arc, com els trobats al interior de l’ entresòl de l’esquerra, s’han descobert durant el procés de restauració. Seguidament, s’accedeix al pati a través d’un arc ogival.

“Aquest arc, com les trobades a l’interior de l’entresòl de l’esquerra, s’han descobert durant el procés de restauració”

Com elements interessants d’aquest espai de trets simples trobem el pou octogonal amb un curiós brocal, un arc ogival a la primera planta, que era l’entrada original de la casa gòtica , l’anaia gòtica que donava accés a la casa, i com element predominant l’escala actual, sota la qual encertem a veure l’escala gòtica original, descoberta durant la reconstrucció de l’edifici. L’escala actual té dos trams, el segon es troba cobert per un porxo i sustentat per un pilar octogonal.

L’escala actual té dos trams, el segon es troba cobert per un porxo i sustentat per un pilar octogonal; l’escala original tenia un tram més, el tros de l’anaia que donava accés a la casa, i que li donava una conformació de U. Més enllà del pati central, accedint per sota l’escala principal, trobem un segon pati rectangular, on es poden apreciar restes d’arcs gòtics, que es creu que antigament eren de major mida.

“L’actual reforma ha servit per salvar l’edifici de la runa”

L’actual reforma ha servit per salvar l’edifici de la runa, consolidar els elements importants ja a la vista i rescatar del oblit d’altres elements de gran rellevància en la història i els estils arquitectònics del casal. Orgullosos del treball de restauració i rehabilitació realitzat, i amb el convenciment que no hi ha un edifici de similars característiques al cor de Palma, és per nosaltres un privilegi poder compartir aquest tresor únic amb els nostres hostes.

L’escala actual té dos trams, el segon es troba cobert per un porxo i sustentat per un pilar octogonal; l’escala original tenia un tram més, el tros de l’anaia que donava accés a la casa, i que li donava una conformació de U. Més enllà del pati central, accedint per sota l’escala principal, trobem un segon pati rectangular, on es poden apreciar restes d’arcs gòtics, que es creu que antigament eren de major mida.

“L’actual reforma ha servit per salvar l’edifici de la runa”

L’actual reforma ha servit per salvar l’edifici de la runa, consolidar els elements importants ja a la vista i rescatar del oblit d’altres elements de gran rellevància en la història i els estils arquitectònics del casal. Orgullosos del treball de restauració i rehabilitació realitzat, i amb el convenciment que no hi ha un edifici de similars característiques al cor de Palma, és per nosaltres un privilegi poder compartir aquest tresor únic amb els nostres hostes.

Galeria